Splitsko-dalmatinska županija

Splitsko-dalmatinska županija

Splitsko-dalmatinska županija
Općina Klis
Konjsko 0
Veliki Broćanac 0
Vučevica 0
Prugovo 0
Klis 0
Dugobabe 0
Korušce 0
Nisko 0
Brštanovo 0
Općina Dugopolje
Koprivno 0
Dugopolje 0
Kotlenice 0
Liska 0
Općina Lećevica
Lećevica 0
Radošić 0
Divojevići 0
Kladnjice 0
Grad Split
Slatine 0
Grad Solin
Blaca 0
Solin 0
Vranjic 0
Grad Kaštela
Kaštel Štafilić 0
Kaštel Novi 0
Kaštel Stari 0
Kaštel Lukšić 0
Kaštel Kambelovac 0
Kaštel Gomilica 0
Kaštel Sućurac 0
Općina Primorski Dolac
Primorski Dolac 0
Općina Prgomet
Trolokve 0
Bogdanovići 0
Sitno 0
Prgomet 0
Labin 0
Općina Podstrana 123
Grad Vrlika 55
Grad Sinj 272
Općina Muć
Gizdavac 0
Donje Postinje 0
Gornje Postinje 0
Donji Muć 0
Gornje Ogorje 0
Donje Ogorje 0
Radunić 0
Mala Milešina 0
Velika Milešina 0
Ramljane 0
Općina Hrvace 36
Općina Otok 16
Općina Trilj 92
Općina Dugi Rat 86
Općina Dicmo
Sušci 0
Općina Zadvarje 3
Grad Omiš
Omiš 0
Donji Dolac 0
Trnbusi 0
Ostrvica 0
Srijane 0
Čisla 0
Gornji Dolac 0
Dubrava 0
Borak 0
Zakučac 0
Gata 0
Naklice 0
Putišići 0
Tugare 0
Općina Cista Provo 13
Općina Selca 59
Općina Pučišća 31
Općina Bol 87
Općina Postira 67
Grad Supetar 165
Općina Nerežišća 29
Općina Milna 15
Općina Sutivan 86
Grad Vrgorac 81
Općina Gradac 114
Općina Podgora 82
Općina Runovići 2
Općina Zmijavci 4
Općina Podbablje 5
Općina Proložac 11
Općina Lokvičići 3
Općina Zagvozd 14
Općina Tučepi 19
Grad Makarska 136
Općina Baška Voda 69
Općina Brela 37
Općina Šestanovac 11
Općina Lovreć 13
Grad Vis 61
Grad Komiža 46