Splitsko-dalmatinska županija

Splitsko-dalmatinska županija

Splitsko-dalmatinska županija
Općina Klis
Konjsko 0
Veliki Broćanac 0
Vučevica 0
Prugovo 0
Klis 0
Dugobabe 0
Korušce 0
Nisko 0
Brštanovo 0
Općina Dugopolje
Koprivno 0
Dugopolje 0
Kotlenice 0
Liska 0
Općina Lećevica
Lećevica 0
Radošić 0
Divojevići 0
Kladnjice 0
Grad Split
Slatine 0
Split
Donje Sitno 0
Gornje Sitno 0
Kamen 0
Srinjine 0
Stobreč 0
Žrnovnica 0
Grad Solin
Blaca 0
Solin
Vranjic 0
Mravince 0
Kučine 0
Grad Kaštela
Kaštel Štafilić 0
Kaštel Novi 0
Kaštel Stari 0
Kaštel Lukšić 0
Kaštel Kambelovac 0
Kaštel Gomilica 0
Kaštel Sućurac 0
Općina Primorski Dolac
Primorski Dolac 0
Općina Prgomet
Trolokve 0
Bogdanovići 0
Sitno 0
Prgomet 0
Labin 0
Općina Podstrana
Gornja Podstrana 0
Grljevac 0
Mutogras 0
Grbavac 0
Sveti Martin 0
Žminjača 0
Miljevac 0
Strožanac Donji 0
Strožanac Gornji 0
Sita 0
Grad Vrlika 63
Grad Sinj
Brnaze 0
Turjaci 0
Općina Muć
Gizdavac 0
Donje Postinje 0
Gornje Postinje 0
Donji Muć 0
Gornje Ogorje 0
Donje Ogorje 0
Radunić 0
Mala Milešina 0
Velika Milešina 0
Ramljane 0
Općina Hrvace 47
Općina Otok 22
Grad Trilj 107
Općina Dugi Rat
Duće 0
Dugi Rat 0
Jesenice 0
Općina Dicmo
Sušci 0
Općina Zadvarje 12
Grad Omiš
Omiš 0
Donji Dolac 0
Trnbusi 0
Ostrvica 0
Srijane 0
Čišla 0
Gornji Dolac 0
Dubrava 0
Borak 0
Zakučac 0
Gata 0
Naklice 0
Putišići 0
Tugare 0
Općina Cista Provo 28
Općina Selca 72
Općina Pučišća 44
Općina Bol 110
Općina Postira 73
Grad Supetar 182
Općina Nerežišća 39
Općina Milna 30
Općina Sutivan 95
Grad Vrgorac 94
Općina Gradac 127
Općina Podgora 123
Općina Runovići 9
Općina Zmijavci 7
Općina Podbablje 14
Općina Proložac 20
Općina Lokvičići 7
Općina Zagvozd 25
Općina Tučepi 34
Grad Makarska 151
Općina Baška Voda 83
Općina Brela 52
Općina Šestanovac 35
Općina Lovreć 18
Grad Vis 89
Grad Komiža
Palagruža 0
Sveti Andrija 0
Biševo 0
Grad Imotski
Imotski 0
Glavina Donja 0
Glavina Gornja 0
Medvidovića Draga 0
Vinjani Donji 0
Vinjani Gornji 0
Grad Trogir
Trogir 0
Arbanija 0
Mastrinka 0
Žedno 0
Divulje 0
Plano 0
Drvenik Mali 0
Drvenik Veliki 0
Grad Hvar 273
Općina Sućuraj 14
Grad Stari Grad 155
Općina Jelsa 141
Općina Šolta 121
Općina Okrug
Okrug Gornji 0
Okrug Donji 0
Općina Seget 83
Općina Marina 273