Splitsko-dalmatinska županija

Splitsko-dalmatinska županija

Splitsko-dalmatinska županija
Općina Klis
Konjsko 0
Vučevica 0
Prugovo 0
Klis 0
Dugobabe 0
Korušce 0
Nisko 0
Brštanovo 0
Općina Dugopolje
Koprivno 0
Dugopolje 0
Kotlenice 0
Liska 0
Općina Lećevica
Lećevica 0
Radošić 0
Divojevići 0
Kladnjice 0
Grad Split
Slatine 0
Split
Donje Sitno 0
Gornje Sitno 0
Kamen 0
Srinjine 0
Stobreč 0
Žrnovnica 0
Grad Solin
Blaca 0
Solin 0
Vranjic 0
Mravince 0
Kučine 0
Grad Kaštela
Kaštel Štafilić 0
Kaštel Novi 0
Kaštel Stari 0
Kaštel Lukšić 0
Kaštel Kambelovac 0
Kaštel Gomilica 0
Kaštel Sućurac 0
Općina Primorski Dolac
Primorski Dolac 0
Općina Prgomet
Trolokve 0
Bogdanovići 0
Sitno 0
Prgomet 0
Labin 0
Općina Podstrana
Gornja Podstrana 0
Grljevac 0
Mutogras 0
Grbavac 0
Sveti Martin 0
Žminjača 0
Miljevac 0
Strožanac Donji 0
Strožanac Gornji 0
Sita 0
Grad Vrlika 64
Grad Sinj 277
Općina Muć
Gizdavac 0
Donje Postinje 0
Gornje Postinje 0
Donji Muć 0
Gornje Ogorje 0
Donje Ogorje 0
Radunić 0
Mala Milešina 0
Velika Milešina 0
Ramljane 0
Općina Hrvace 46
Općina Otok 19
Grad Trilj 105
Općina Dugi Rat
Duće 0
Dugi Rat 0
Jesenice 0
Općina Dicmo
Sušci 0
Općina Zadvarje 12
Grad Omiš
Omiš 0
Donji Dolac 0
Trnbusi 0
Ostrvica 0
Srijane 0
Čišla 0
Gornji Dolac 0
Dubrava 0
Borak 0
Zakučac 0
Gata 0
Naklice 0
Putišići 0
Tugare 0
Općina Cista Provo 28
Općina Selca 63
Općina Pučišća 37
Općina Bol 100
Općina Postira 72
Grad Supetar 177
Općina Nerežišća 33
Općina Milna 28
Općina Sutivan 92
Grad Vrgorac 92
Općina Gradac 127
Općina Podgora 93
Općina Runovići 9
Općina Zmijavci 7
Općina Podbablje 14
Općina Proložac 19
Općina Lokvičići 7
Općina Zagvozd 24
Općina Tučepi 29
Grad Makarska 150
Općina Baška Voda 79
Općina Brela 49
Općina Šestanovac 35
Općina Lovreć 18
Grad Vis 87
Grad Komiža 77
Grad Imotski
Imotski 0
Glavina Donja 0
Glavina Gornja 0
Medvidovića Draga 0
Vinjani Donji 0
Vinjani Gornji 0
Grad Trogir
Trogir 0
Arbanija 0
Mastrinka 0
Žedno 0
Divulje 0
Plano 0
Drvenik Mali 0
Drvenik Veliki 0
Grad Hvar 258
Općina Sućuraj 14
Grad Stari Grad 136
Općina Jelsa 130
Općina Šolta 121
Općina Okrug
Okrug Gornji 0
Okrug Donji 0
Općina Seget 81
Općina Marina 275