Splitsko-dalmatinska županija

Splitsko-dalmatinska županija

Splitsko-dalmatinska županija
Općina Klis
Konjsko 0
Veliki Broćanac 0
Vučevica 0
Prugovo 0
Klis 0
Dugobabe 0
Korušce 0
Nisko 0
Brštanovo 0
Općina Dugopolje
Koprivno 0
Dugopolje 0
Kotlenice 0
Liska 0
Općina Lećevica
Lećevica 0
Radošić 0
Divojevići 0
Kladnjice 0
Grad Split
Slatine 0
Split
Donje Sitno 0
Gornje Sitno 0
Kamen 0
Srinjine 0
Stobreč 0
Žrnovnica 0
Grad Solin
Blaca 0
Solin
Vranjic 0
Mravince 0
Kučine 0
Grad Kaštela
Kaštel Štafilić 0
Kaštel Novi 0
Kaštel Stari 0
Kaštel Lukšić 0
Kaštel Kambelovac 0
Kaštel Gomilica 0
Kaštel Sućurac 0
Općina Primorski Dolac
Primorski Dolac 0
Općina Prgomet
Trolokve 0
Bogdanovići 0
Sitno 0
Prgomet 0
Labin 0
Općina Podstrana
Gornja Podstrana 0
Grljevac 0
Mutogras 0
Grbavac 0
Sveti Martin 0
Žminjača 0
Miljevac 0
Strožanac Donji 0
Strožanac Gornji 0
Sita 0
Grad Vrlika 64
Grad Sinj
Brnaze 0
Turjaci 0
Sinj 0
Općina Muć
Gizdavac 0
Donje Postinje 0
Gornje Postinje 0
Donji Muć 0
Gornje Ogorje 0
Donje Ogorje 0
Radunić 0
Mala Milešina 0
Velika Milešina 0
Ramljane 0
Općina Hrvace 48
Općina Otok 23
Grad Trilj 116
Općina Dugi Rat
Duće 0
Dugi Rat 0
Jesenice 0
Općina Dicmo
Sušci 0
Općina Zadvarje
Dubci 0
Grad Omiš
Omiš 0
Donji Dolac 0
Trnbusi 0
Ostrvica 0
Srijane 0
Čišla 0
Gornji Dolac 0
Dubrava 0
Borak 0
Zakučac 0
Gata 0
Naklice 0
Putišići 0
Tugare 0
Općina Cista Provo 45
Općina Selca 72
Općina Pučišća 44
Općina Bol 114
Općina Postira 74
Grad Supetar 194
Općina Nerežišća 40
Općina Milna 30
Općina Sutivan 95
Grad Vrgorac 94
Općina Gradac 129
Općina Podgora 127
Općina Runovići 11
Općina Zmijavci 11
Općina Podbablje 14
Općina Proložac 21
Općina Lokvičići 7
Općina Zagvozd 25
Općina Tučepi 36
Grad Makarska 176
Općina Baška Voda 88
Općina Brela 69
Općina Šestanovac 36
Općina Lovreć 19
Grad Vis 89
Grad Komiža
Palagruža 0
Sveti Andrija 0
Biševo 0
Grad Imotski
Imotski 0
Glavina Donja 0
Glavina Gornja 0
Medvidovića Draga 0
Donji Vinjani 0
Gornji Vinjani 0
Grad Trogir
Trogir 0
Arbanija 0
Mastrinka 0
Žedno 0
Divulje 0
Plano 0
Drvenik Mali 0
Drvenik Veliki 0
Grad Hvar 278
Općina Sućuraj 13
Grad Stari Grad 170
Općina Jelsa 142
Općina Šolta 128
Općina Okrug
Okrug Gornji 0
Okrug Donji 0
Općina Seget 88
Općina Marina 273