Grad Omiš

Grad Omiš
Omiš 113
Donji Dolac 2
Trnbusi 5
Ostrvica 2
Srijane 7
Čisla 0
Gornji Dolac 0
Dubrava 4
Borak 11
Zakučac 5
Gata 12
Naklice 1
Putišići 0
Tugare 8