Cartogiraffe.com

Varaždinska županija

Karta Varaždinska županija. Hrvatska. Populacija je 159487.

Pin za prikaz lokacije na karti Varaždinska županija

Varaždinska županija
Grad Ivanec
Ivanec
Prigorec
Vitešinec
Punikve
Ivanečko Naselje
Knapić
Lančić
Vuglovec
Gečkovec
Kaniža
Ribić Breg
Jerovec
Horvatsko
Bedenec
Ivanečki Vrhovec
Salinovec
Ivanečka Željeznica
Stažnjevec
Cerje Tužno
Lukavec
Željeznica
Margečan
Seljanec
Gačice
Osečka
Lovrečan
Radovan
Pece
Škriljevec
Općina Maruševec
Općina Sračinec
Općina Petrijanec
Općina Sveti Ilija
Općina Beretinec
Općina Vidovec
Grad Varaždin
Varaždin
Općina Breznica
Općina Visoko
Općina Breznički Hum
Grad Novi Marof
Grad Varaždinske Toplice
Općina Gornji Kneginec
Općina Trnovec Bartolovečki
Općina Jalžabet
Općina Martijanec
Općina Veliki Bukovec
Općina Sveti Đurđ
Općina Mali Bukovec
Grad Ludbreg
Općina Cestica
Općina Vinica
Općina Klenovnik
Općina Bednja
Grad Lepoglava
Općina Donja Voća
Općina Ljubešćica