Virovitičko-podravska županija

Virovitičko-podravska županija

Virovitičko-podravska županija
Općina Gradina 14
Općina Lukač 18
Grad Virovitica 287
Općina Suhopolje 60
Općina Špišić Bukovica 23
Općina Sopje 9
Grad Slatina 133
Općina Nova Bukovica 10
Općina Čađavica 8
Općina Pitomača 64
Općina Crnac 10
Općina Zdenci 9
Grad Orahovica 82
Općina Mikleuš 15
Općina Čačinci 28
Općina Voćin 45