Virovitičko-podravska županija

Virovitičko-podravska županija

Virovitičko-podravska županija
Općina Gradina 8
Općina Lukač 13
Grad Virovitica 272
Općina Suhopolje 51
Općina Špišić Bukovica 5
Općina Sopje 3
Grad Slatina 119
Općina Nova Bukovica 4
Općina Čađavica 2
Općina Pitomača 41
Općina Crnac 5
Općina Zdenci 1
Općina Orahovica 48
Općina Mikleuš / Općina Čačinci 3
Općina Čačinci 20
Općina Voćin 16