Virovitičko-podravska županija

Virovitičko-podravska županija

Virovitičko-podravska županija
Općina Gradina 14
Općina Lukač 18
Grad Virovitica 286
Općina Suhopolje 57
Općina Špišić Bukovica 17
Općina Sopje 8
Grad Slatina 133
Općina Nova Bukovica 10
Općina Čađavica 8
Općina Pitomača 60
Općina Crnac 10
Općina Zdenci 9
Grad Orahovica 87
Općina Mikleuš 15
Općina Čačinci 28
Općina Voćin 25