Vukovarsko-srijemska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Vukovarsko-srijemska županija
Općina Markušica 28
Općina Tordinci 35
Općina Negoslavci 14
Općina Nuštar 72
Općina Bogdanovci 36
Općina Tompojevci 45
Općina Tovarnik 57
Općina Lovas 48
Grad Ilok 141
Općina Borovo 69
Grad Vukovar
Mjesni odbor Sotin 0
Grabovo-dio 0
Lipovača
Sotin 0
Vukovar
Općina Trpinja 50
Općina Drenovci 32
Općina Vrbanja 38
Općina Nijemci 91
Općina Bošnjaci 32
Grad Otok 70
Općina Stari Jankovci 76
Grad Vinkovci
Mjesni odbor "Lenije" 0
Mjesni odbor "Stjepan Radić" 0
Mjesni odbor "Centar" 0
Mjesni odbor "Kolodvor" 0
Mjesni odbor "Dvanaest redarstvenika" 0
Mjesni odbor "Vinkovačko Novo Selo" 0
Mjesni odbor "Lapovci" 0
Mjesni odbor "Ban Jelačić" 0
Mjesni odbor "Zagrebački blok" 0
Mjesni odbor "Slavija" 0
Mjesni odbor "Mala Bosna" 0
Mjesni odbor "Mirkovci" 0
Općina Jarmina 22
Općina Andrijaševci 61
Općina Ivankovo 78
Grad Županja
Mjesni odbor Županja I 0
Mjesni odbor Županja II 0
Mjesni odbor Županja III 0
Općina Štitar 7
Općina Babina Greda 34
Općina Gradište 17
Općina Cerna 37
Općina Privlaka 31
Općina Gunja 19
Općina Vođinci 12
Općina Stari Mikanovci 14