Vukovarsko-srijemska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Općina Štitar
Vukovarsko-srijemska županija
Općina Markušica 14
Općina Negoslavci 9
Općina Nuštar 60
Općina Bogdanovci 22
Općina Tompojevci 19
Općina Tovarnik 65
Općina Lovas 38
Grad Ilok 128
Općina Borovo 38
Grad Vukovar 321
Općina Drenovci 21
Općina Vrbanja 25
Općina Nijemci 37
Općina Bošnjaci 18
Općina Otok 49
Općina Stari Jankovci 58
Grad Vinkovci 260
Općina Jarmina 17
Općina Andrijaševci 52
Grad Županja 86
Općina Štitar 0
Općina Babina Greda 29
Općina Gradište 12
Općina Privlaka 21
Općina Gunja 10