Vukovarsko-srijemska županija

Vukovarsko-srijemska županija

Vukovarsko-srijemska županija
Općina Markušica 28
Općina Tordinci 35
Općina Negoslavci 13
Općina Nuštar 72
Općina Bogdanovci 36
Općina Tompojevci 40
Općina Tovarnik 57
Općina Lovas 46
Grad Ilok 145
Općina Borovo 70
Grad Vukovar
Mjesni odbor Mitnica 0
Mjesni odbor Sajmište 0
Mjesni odbor Centar 0
Mjesni odbor Trokut 0
Mjesni odbor Borovo naselje 0
Mjesni odbor Trpinjska cesta 0
Mjesni odbor Lužac 0
Mjesni odbor Sotin 0
Mjesni odbor Lipovača 0
Općina Trpinja 50
Općina Drenovci 31
Općina Vrbanja 34
Općina Nijemci 90
Općina Bošnjaci 32
Grad Otok 72
Općina Stari Jankovci 75
Grad Vinkovci
Mjesni odbor "Lenije" 0
Mjesni odbor "Stjepan Radić" 0
Mjesni odbor "Centar" 0
Mjesni odbor "Kolodvor" 0
Mjesni odbor "Dvanaest redarstvenika" 0
Mjesni odbor "Vinkovačko Novo Selo" 0
Mjesni odbor "Lapovci" 0
Mjesni odbor "Ban Jelačić" 0
Mjesni odbor "Zagrebački blok" 0
Mjesni odbor "Slavija" 0
Mjesni odbor "Mala Bosna" 0
Mjesni odbor "Mirkovci" 0
Općina Jarmina 22
Općina Andrijaševci 62
Općina Ivankovo 76
Grad Županja
Mjesni odbor Županja I 0
Mjesni odbor Županja II 0
Mjesni odbor Županja III 0
Općina Štitar 7
Općina Babina Greda 34
Općina Gradište 18
Općina Cerna 34
Općina Privlaka 31
Općina Gunja 19
Općina Vođinci 12
Općina Stari Mikanovci 14