Aerodromski kontrolni toranj Zadar

Aerodromski kontrolni toranj Zadar