West Delhi

West Delhi
Razapur Khurd 20
Nawada 12
Dwarka
Sector 19 3
Sector 18 2
Sector 17 1
Sector 14 7
Sector 2 1
Sector 1 1
Sector 6 48
Sector 7 9
Sector 5 5
Sector 4 15
Sector 12 7
Sector 11 12
Sector 10 8
Sector 9 4
Sector 8 5
Sector 21
Sector 22 6
Sector 23 2
Sector 3 8
Sector 20 2
Sector 29 2
Sector 28 0
Sector 27 0
Sector 26
Sector 25 0
Sector 24 1
Sector 13 9
Sector 16C 9
Vikaspuri 80
Madipur 3
Paschim Vihar
B-Block 0
C-Block 0
0
Rajouri Garden 2
0
0
0
Hari Nagar 32
Raghubir Nagar 2
0
0
6
1
Punjabi Bagh 41
0
0
Ashok Nagar 2
3
West Patel Nagar 2
Vishwas Park 1
G Block 0
Mohan Garden 27
Vikas Vihar 0
Deepak Vihar 0
Green Avenue 0
Sainik Nagar 0
JJ Colony 0
Jain Park 0
Rajouri Garden 0
JJ Colony 0
Pusa 24
3
JJ Colony 0
Tilak Nagar 1
0
0