Himachal Pradesh

Himachal Pradesh
Lahul and Spiti 119
Kinnaur 22
Chamba 169
Kangra 505
Una 10
Hamirpur 26
Mandi 167
Bilaspur 15
Solan 230
Shimla 103