Himachal Pradesh

Himachal Pradesh

Himachal Pradesh
Lahul and Spiti 142
Kinnaur 38
Kullu 198
Chamba 205
Kangra 564
Una 11
Hamirpur 28
Mandi 176
Bilaspur 19
Solan 137
Sirmaur 38
Shimla 154