Nyanza

Nyanza
Kisii 111
Homa Bay 172
Migori 252
Kisumu 256
Nyamira 51
Siaya 579