Kosova / Kosovo

Kosova / Kosovo

Komuna e Kamenicës / Opština Kamenica Komuna e Istogut / Opština Istok Komuna e Vushtrrisë / Opština Vučitrn Komuna e Malishevës / Opština Mališevo Komuna e Suharekës / Opština Suva Reka Komuna e Mitrovicës / Opština Kosovska Mitrovica Komuna e Drenasit / Opština Glogovac Komuna e Gjakovës / Opština Ðakovica Komuna e Deçanit / Opština Dečane Komuna e Shtërpcës / Opština Štrpce Komuna e Gjilanit / Opština Gnjilane / Gilan Belediyesi Opština Zubin Potok / Komuna e Zubin Potokut Mamuşa Belediyesi / Komuna e Mamushës Komuna e Shtimes / Opština Štimlje Opština Leposavić / Komuna e Leposaviqit Opština Novo Brdo / Komuna e Novobërdës Komuna e Obiliqit / Opština Obilić Komuna e Klinës / Opština Klina Komuna e Kaçanikut / Opština Kačanik Komuna e Prishtinës / Opština Priština Komuna e Podujevës / Opština Podujevo Komuna e Skënderajt / Opština Srbica Komuna e Pejës / Opština Peć Komuna e Lipjanit / Opština Lipljan Komuna e Fushë Kosovës / Opština Kosovo Polje Komuna e Junikut / Opština Junik Komuna e Ferizajt / Opština Uroševac Komuna e Prizrenit / Opština Prizren / Prizren Belediyesi Komuna e Vitisë / Opština Vitina Opština Zvečan / Komuna e Zveçanit Komuna e Rahovecit / Opština Orahovac Komuna e Han i Elezit / Opština Elez Han Komuna e Dragashit / Opština Dragaš Opština Gračanica / Komuna e Graçanicës / E Gracanicaki Komuna Komuna e Kllokotit / Opština Klokot Opština Parteš / Komuna e Parteshit Opština Ranilug / Komuna e Ranillugut Opština Severna Kosovska Mitrovica / Komuna e Mitrovicës Veriore Zona Ekonomike
Kosova / Kosovo
Komuna e Kamenicës / Opština Kamenica
Petroc 0
Komuna e Istogut / Opština Istok 0
Komuna e Vushtrrisë / Opština Vučitrn
Vushtrri 0
Komuna e Malishevës / Opština Mališevo 0
Komuna e Suharekës / Opština Suva Reka 0
Komuna e Mitrovicës / Opština Kosovska Mitrovica
Suhodoll i Poshtëm 0
Komuna e Drenasit / Opština Glogovac 0
Komuna e Gjakovës / Opština Ðakovica 0
Komuna e Deçanit / Opština Dečane 0
Komuna e Shtërpcës / Opština Štrpce 0
Komuna e Gjilanit / Opština Gnjilane / Gilan Belediyesi
Gjilan 0
Livoç i Poshtëm 0
Opština Zubin Potok / Komuna e Zubin Potokut 0
Mamuşa Belediyesi / Komuna e Mamushës
Mamuşa - Mamushë 0
Komuna e Shtimes / Opština Štimlje 0
Opština Leposavić / Komuna e Leposaviqit 0
Opština Novo Brdo / Komuna e Novobërdës 0
Komuna e Obiliqit / Opština Obilić
Graboc i Epërm 0
Siboc 0
Shipitullë 0
Hade 0
Hamidi 0
Breznicë 0
Babimoc - Babin Most 0
Milloshevë 0
Raskovë 0
Bakshi 0
Kryshevc 0
Llazarevë 0
Mazgit 0
Obiliq 0
Plemetin - Plemetina 0
Leshkoshiq 0
Palaj - Crkvena Vodica 0
Dobrosellë 0
Komuna e Klinës / Opština Klina 0
Komuna e Kaçanikut / Opština Kačanik
Kovaçec 0
Ivajë 0
Gajre 0
Kaçanik 0
Gjurgjedell 0
Shtrazë 0
Kotlinë 0
Qafëshqipja 0
Bob 0
Drenogllavë 0
Nikoc 0
Kurbalia 0
Runjevë 0
Stagovë 0
Begracë 0
Kaçanik i Vjetër 0
Biqec 0
Nikaj 0
Koxhë Malla 0
Semajë 0
Bajnicë 0
Elezaj 0
Duraj 0
Gërlicë e epërme 0
Doganaj 0
Blerana 0
Rekë 0
Dubravë Vataj 0
Sopotnicë 0
Komuna e Prishtinës / Opština Priština
Prishtinë
Shkabaj 0
Çagllavicë (Prishtinë)
Hajvalia 0
Matiqan 0
Shashkoc 0
Çagllavica 2 0
Komuna e Podujevës / Opština Podujevo 0
Komuna e Skënderajt / Opština Srbica 0
Komuna e Pejës / Opština Peć
Kuqishtë 0
Joshanicë / Stankaj 0
Haxhaj 0
Komuna e Lipjanit / Opština Lipljan
Konjuh 0
Banullë 0
Llugaxhi 0
Lipjan 0
Hallaç i Vogël 0
Sllovi 0
Smallushë 0
Marec 0
Topliqan 0
Kojskë 0
Gllogoc 0
Gumnasellë 0
Ruboc - Rabovce 0
Grackë e Vogël 0
Grackë e Vjetër - Staro Gracko 0
Bujan 0
Bregu i Zi 0
Vrellë e Goleshit 0
Leletiq 0
Mirenë 0
Zllakuqan 0
Kraishtë 0
Varigoc 0
Ribar i Madh 0
Ribar i Vogël 0
Rufc i Ri 0
Rufc i Vjetër 0
Hallaç i Madh 0
Torinë 0
Qylagë 0
Poturoc 0
Dobrajë e Madhe 0
Magurë 0
Medvec 0
Dobrajë e Vogël 0
Llugë 0
Teqe 0
Janjevë 0
Komuna e Fushë Kosovës / Opština Kosovo Polje
Lismir 0
Kuzmin 0
Vragoli 0
Henc 0
Miradi e Poshtme 0
Miradi e Epërme 0
Fushë Kosovë 0
Harilaq 0
Sllatinë e Madhe 0
Sllatinë e Vogël 0
Bardh i Vogël 0
Pomazotin 0
Bardh i Madh 0
Graboc i Poshtëm 0
Komuna e Junikut / Opština Junik 0
Komuna e Ferizajt / Opština Uroševac
Ferizaj 0
Komuna e Prizrenit / Opština Prizren / Prizren Belediyesi 0
Komuna e Vitisë / Opština Vitina 0
Opština Zvečan / Komuna e Zveçanit 0
Komuna e Rahovecit / Opština Orahovac 0
Komuna e Han i Elezit / Opština Elez Han
Han i Elezit 0
Gurana 0
Pustenik 0
Seqishtë 0
Rezhancë 0
Krivenik 0
Paldenicë 0
Vërtomica 0
Niçevc 0
Dromjak 0
Dimcë 0
Komuna e Dragashit / Opština Dragaš
Dragash 0
Opština Gračanica / Komuna e Graçanicës / E Gracanicaki Komuna
Uglarë - Ugljare 0
Čaglavica (Gračanica) 0
Batushë 0
Lepi 0
Radevë 0
Skulanevo 0
Suvi Do - Suhadoll 0
Preoce 0
Gračanica 0
Laplje Selo 0
Dobrotin 0
Livađe 0
Sushicë - Sušica 0
Gornja Gušterica 0
Donja Gušterica 0
Badoc 0
Komuna e Kllokotit / Opština Klokot
Klokot - Kllokot 0
Mogillë - Mogila 0
Vrbovac - Vërboc 0
Grnčare 0
Opština Parteš / Komuna e Parteshit
Parteš 0
Donja Budriga 0
Pasjane 0
Opština Ranilug / Komuna e Ranillugut 0
Opština Severna Kosovska Mitrovica / Komuna e Mitrovicës Veriore
Severna Kosovska Mitrovica / Mitrovicë Veriore 0
Donji Suvi Do 0
Gornji Suvi Do / Suhodoll i Epërm 0
Zona Ekonomike 0