Komuna e Fushë Kosovës / Opština Kosovo Polje

Komuna e Fushë Kosovës / Opština Kosovo Polje

Komuna e Fushë Kosovës / Opština Kosovo Polje
Lismir 18
Kuzmin 9
Vragoli 27
Henc 9
Miradi e Poshtme 26
Miradi e Epërme 23
Fushë Kosovë 253
Harilaq 24
Sllatinë e Madhe 44
Sllatinë e Vogël 23
Bardh i Vogël 7
Pomazotin 11
Bardh i Madh 47
Graboc i Poshtëm 13