Komuna e Fushë Kosovës / Opština Kosovo Polje

Komuna e Fushë Kosovës / Opština Kosovo Polje

Komuna e Fushë Kosovës / Opština Kosovo Polje
Lismir 18
Kuzmin 9
Vragoli 28
Henc 9
Miradi e Poshtme 25
Miradi e Epërme 23
Fushë Kosovë 256
Harilaq 24
Sllatinë e Madhe 44
Sllatinë e Vogël 23
Bardh i Vogël 8
Pomazotin 11
Bardh i Madh 48
Graboc i Poshtëm 13