Komuna e Han i Elezit / Opština Elez Han

Komuna e Han i Elezit / Opština Elez Han
Han i Elezit 42
Gurana 8
Pustenik 13
Seqishtë 44
Rezhancë 7
Krivenik 6
Paldenicë 20
Vërtomica 0
Niçevc 4
Dromjak 4
Dimcë 3