Komuna e Lipjanit / Opština Lipljan

Komuna e Lipjanit / Opština Lipljan

Komuna e Lipjanit / Opština Lipljan
Konjuh 34
Banullë 23
Llugaxhi 18
Lipjan 156
Hallaç i Vogël 12
Sllovi 27
Smallushë 10
Marec 10
Topliqan 32
Kojskë 7
Gllogoc 26
Gumnasellë 11
Ruboc - Rabovce 23
Grackë e Vogël 4
Grackë e Vjetër - Staro Gracko 18
Bujan 9
Bregu i Zi 8
Vrellë e Goleshit 12
Leletiq 3
Mirenë 5
Zllakuqan 1
Kraishtë 19
Varigoc 1
Ribar i Madh 13
Ribar i Vogël 5
Rufc i Ri 5
Rufc i Vjetër 12
Hallaç i Madh 8
Torinë 3
Qylagë 13
Poturoc 9
Dobrajë e Madhe 17
Magurë 13
Medvec 9
Dobrajë e Vogël 3
Llugë 3
Teqe 2
Janjevë 49