Komuna e Lipjanit / Opština Lipljan

Komuna e Lipjanit / Opština Lipljan

Komuna e Lipjanit / Opština Lipljan
Konjuh 37
Banullë 29
Llugaxhi 15
Lipjan 160
Hallaç i Vogël 11
Sllovi 28
Smallushë 12
Marec 11
Topliqan 33
Kojskë 7
Gllogoc 25
Gumnasellë 11
Ruboc - Rabovce 24
Grackë e Vogël 4
Grackë e Vjetër - Staro Gracko 18
Bujan 9
Bregu i Zi 8
Vrellë e Goleshit 13
Leletiq 3
Mirenë 5
Zllakuqan 1
Kraishtë 20
Varigoc 1
Ribar i Madh 13
Ribar i Vogël 5
Rufc i Ri 6
Rufc i Vjetër 12
Hallaç i Madh 9
Torinë 7
Qylagë 13
Poturoc 12
Dobrajë e Madhe 17
Magurë 17
Medvec 8
Dobrajë e Vogël 3
Llugë 4
Teqe 2
Janjevë 50