Opština Gračanica / Komuna e Graçanicës / E Gracanicaki Komuna

Opština Gračanica / Komuna e Graçanicës / E Gracanicaki Komuna

Opština Gračanica / Komuna e Graçanicës / E Gracanicaki Komuna
Uglarë - Ugljare 50
Čaglavica (Gračanica) 24
Batushë 13
Lepi 13
Radevë 10
Skulanevo 6
Suvi Do - Suhadoll 28
Preoce 41
Gračanica 98
Laplje Selo 47
Dobrotin 21
Livađe 21
Sushicë - Sušica 24
Gornja Gušterica 12
Donja Gušterica 25
Badoc 4