Opština Gračanica / Komuna e Graçanicës / E Gracanicaki Komuna

Opština Gračanica / Komuna e Graçanicës / E Gracanicaki Komuna

Opština Gračanica / Komuna e Graçanicës / E Gracanicaki Komuna
Uglarë - Ugljare 49
Čaglavica (Gračanica) 23
Batuse - Batushë 13
Lepina - Lepi 13
Radevo - Radevë 10
Skulanevo 6
Suvi Do - Suhadoll 30
Preoce 42
Gračanica 98
Laplje Selo 44
Dobrotin 21
Livađe 20
Sushicë - Sušica 24
Gornja Gušterica 12
Donja Gušterica 24
Badoc 4