Opština Gračanica / Komuna e Graçanicës / E Gracanicaki Komuna

Opština Gračanica / Komuna e Graçanicës / E Gracanicaki Komuna

Opština Gračanica / Komuna e Graçanicës / E Gracanicaki Komuna
Uglarë - Ugljare 40
Čaglavica (Gračanica) - Çagllavicë (Graçanicë) 26
Batuse - Batushë 13
Lepina - Lepi 13
Radevo - Radevë 9
Skulanevo 6
Suvi Do - Suhadoll 30
Preoce 39
Gračanica 95
Laplje Selo 40
Dobrotin 21
Livađe 19
Sushicë - Sušica 21
Gornja Gušterica 12
Donja Gušterica 25
Badovc 3