Joniškio rajono savivaldybė

Joniškio rajono savivaldybė
Joniškio seniūnija
Joniškis 153
Jakiškiai 4
Kepalių seniūnija 26
Kriukų seniūnija 17
Satkūnų seniūnija 21
Saugėlaukio seniūnija 11
Gaižaičių seniūnija 15
Gataučių seniūnija 34
Rudiškių seniūnija 6
Skaistgirio seniūnija
Skaistgirys 23
Maldeniai 7
Žagarės seniūnija
Žagarė 44