Alytaus rajono savivaldybė

Alytaus rajono savivaldybė
Butrimonių seniūnija 27
Alovės seniūnija
Alytaus kaimas 39
Alytaus seniūnija
Užubaliai 5
Daugų seniūnija
Daugai 22
Daugai 4
Krokialaukio seniūnija 67
Miroslavo seniūnija
Miroslavas 18
Nemunaičio seniūnija
Nemunaitis 9
Balninkai 1
Užupiai 12
Pivašiūnų seniūnija 24
Punios seniūnija 50
Raitininkų seniūnija 29
Simno seniūnija 80