Prienų rajono savivaldybė

Prienų rajono savivaldybė
Balbieriškio seniūnija 51
Naujosios Ūtos seniūnija 9
Ašmintos seniūnija 46
Išlaužo seniūnija 38
Jiezno seniūnija
Jieznas 33
Pakuonio seniūnija
Kėbliškiai 2
Stakliškių seniūnija 64
Veiverių seniūnija
Gustaičiai 2
Šilavoto seniūnija 70
Prienų seniūnija
Prienai 157