Kupiškio rajono savivaldybė

Kupiškio rajono savivaldybė
Alizavos seniūnija 29
Kupiškio seniūnija
Kupiškis 99
Noriūnų seniūnija
Noriūnai 19
Smilgiai 3
Skapiškio seniūnija 45
Subačiaus seniūnija 54
Šimonių seniūnija
Adomynė 11