Vidauja

Vidauja in Girdžių seniūnija.

Vidauja

waterway
stream
Village
Pavidaujys, Pavidaujys II, Kavoliai II