Pagėgių savivaldybė

Pagėgių savivaldybė
Lumpėnų seniūnija 47
Natkiškių seniūnija 19
Pagėgių seniūnija
Panemunė 8
Stoniškių seniūnija 38
Vilkyškių seniūnija 66
x