Anykščių rajono savivaldybė

Anykščių rajono savivaldybė
Debeikių seniūnija 44
Kurklių seniūnija 55
Andrioniškio seniūnija 34
Skiemonių seniūnija
Kalveliai 1
Svėdasų seniūnija 49
Viešintų seniūnija 12
Anykščių seniūnija
Anykščiai 151
Kavarsko seniūnija 78
Traupio seniūnija 14
Troškūnų seniūnija
Troškūnai 23
Raguvėlė 43