Molėtų rajono savivaldybė

Molėtų rajono savivaldybė
Joniškio seniūnija
Baluoša 1
Čistabora 0
Orališkiai 1
Alka 1
Joniškis 11
Alantos seniūnija
Salos 0
Balninkų seniūnija
Balninkai 24
Dubingių seniūnija
Skauroniškiai 0
Liudgarda 0
Grinkliškiai 0
Giedraičių seniūnija 56
Inturkės seniūnija 29
Luokesos seniūnija 75
Mindūnų seniūnija 22
Suginčių seniūnija 46
Videniškių seniūnija 21
Čiulėnų seniūnija 78
Molėtai 110