Perbendaharaan Negara

Perbendaharaan Negara is a building in Putrajaya.