Nofsinhar

Nofsinhar

Nofsinhar
Il-Ħamrun 146
Haż-Żebbuġ 239
Ħal Safi 78
Ħal Kirkop 74
L-Imqabba 90
Ħal Qormi 279
Il-Gudja 88
Santa Luċija 79
Ħal Għaxaq 128
Ħal Luqa 140
Is-Siġġiewi 197
Il-Qrendi 135
Iż-Żurrieq 264
Birżebbuġa 205