Nofsinhar

Nofsinhar

Nofsinhar
Il-Ħamrun 143
Haż-Żebbuġ 238
Ħal Safi 77
Ħal Kirkop 75
L-Imqabba 87
Ħal Qormi 278
Il-Gudja 88
Santa Luċija 79
Ħal Għaxaq 126
Ħal Luqa 137
Is-Siġġiewi 196
Il-Qrendi 134
Iż-Żurrieq 259
Birżebbuġa 203