Nofsinhar

Nofsinhar

Nofsinhar
Il-Ħamrun 147
Haż-Żebbuġ 247
Ħal Safi 77
Ħal Kirkop 73
L-Imqabba 88
Ħal Qormi 283
Il-Gudja 88
Santa Luċija 79
Ħal Għaxaq 125
Ħal Luqa 138
Is-Siġġiewi 198
Il-Qrendi 134
Iż-Żurrieq 263
Birżebbuġa 202