Pohnpei

Pohnpei
Kitti 11
Kolonia 13
Madolenihmw 3
Mokil 1
Nett 13
Nukuoro 0
Oroluk 0
Pingelap 3
Sapwuahfik 0
Sokehs 45
U 0