Buxoro Viloyati

Buxoro Viloyati
Qorovulbozor Tumani 18
Kogon Tumani 131
Olot Tumani 24
Buxoro Tumani 99
Buxoro 552