Lualaba

Lualaba
Dilolo 18
Sandoa 22
Kapanga 40
Mutshatsha 302
Lubudi 145
Kolwezi 181