Lualaba

Lualaba
Dilolo 18
Sandoa 22
Kapanga 40
Mutshatsha 299
Lubudi 135
Kolwezi 179