Lualaba

Lualaba
Dilolo 17
Sandoa 22
Kapanga 40
Mutshatsha 294
Lubudi 118
Kolwezi 179