Iași

Iași

Iași
Horlești 16
Voinești 24
Pașcani 272
Târgu Frumos 183
Războieni 10
Podu Iloaiei 28
Hârlău 30
Scânteia 6
Costuleni 4
Grajduri 21
Șcheia 3
Probota 3
Golăiești 11
Țigănăși 5
Zona Metropolitană Iași
Iași
Valea Lupului 0
Aroneanu 0
Rediu 0
Lețcani 0
Miroslava 0
Mogoșești 0
Ciurea 0
Bârnova 0
Tomești 0
Holboca 0
Țuțora 0
Prisăcani 0
Comarna 0
Schitu Duca 0
Dobrovăț 0
Victoria 0
Ungheni 0
Movileni 0
Popricani 0
Grozești 3
Răducăneni 26
Dolhești 6
Moșna 7
Cozmești 8
Gorban 9
Bivolari 5
Andrieșeni 6
Roșcani 2
Trifești 3