Iași

Iași

Iași
Horlești 16
Voinești 24
Pașcani 282
Târgu Frumos 191
Ion Neculce 12
Podu Iloaiei 32
Hârlău 31
Grajduri 23
Șcheia 3
Probota 3
Țigănăși 5
Zona Metropolitană Iași
Iași
Valea Lupului 0
Aroneanu 0
Rediu 0
Lețcani 0
Miroslava 0
Mogoșești 0
Ciurea 0
Bârnova 0
Tomești 0
Holboca 0
Scânteia 0
Țuțora 0
Prisăcani 0
Costuleni 0
Comarna 0
Schitu Duca 0
Dobrovăț 0
Victoria 0
Golăiești 0
Ungheni 0
Movileni 0
Popricani 0
Grozești 3
Răducăneni 26
Dolhești 4
Moșna 7
Cozmești 7
Gorban 9
Bivolari 4
Andrieșeni 6
Roșcani 2
Trifești 3
Drăgușeni 4
Ciortești 9
Brăești 4
Lungani 4
Sinești 5
Dumești 47
Popești 8
Mădârjac 7
Dagâța 10
Tansa 3
Țibana 5
Țibănești 16
Mironeasa 6
Ipatele 4
Heleșteni 4
Moțca 7
Ciohorăni 1
Stolniceni-Prăjescu 11
Miroslovești 4
Strunga 25
Alexandru I. Cuza 3
Mogoșești-Siret 14
Hălăucești 7
Mircești 6
Răchiteni 2
Butea 11
Oțeleni 5
Vlădeni 7
Fântânele 1
Șipote 8
Plugari 27
Scobinți 9
Ceplenița 6
Cotnari 11
Cucuteni 5
Costești 4
Balș 3
Gropnița 8
Românești 9
Erbiceni 10
Coarnele Caprei 5
Focuri 15
Belcești 19
Bălțați 11
Deleni 24
Sirețel 3
Vânători 12
Todirești 3
Hărmănești 1
Ruginoasa 10
Cristești 6
Valea Seacă 4
Lespezi 3
Tătăruși 2