Iburasirasuba

Iburasirasuba

Nykariro Munyaga Fumbwe Musha Mwulire Murambi Gitoki Kabarore Gakenke Gakoni Karambi Kuvumu Mbogo Murambi Ntebe Rubona
Iburasirasuba
Kirehe
Mahama 0
Mpanga 0
Nyarubuye 0
Kigarama 0
Nyamugali 0
Gahara 0
Gatore 0
Kirehe 0
Kigina 0
Musaza 0
Mushikiri 0
Nasho 0
Bugesera
Rweru 0
Rilima 0
Juru 0
Ntarama 0
Mwogo 0
Gashora 0
Nyarungenge 0
Shyara 0
Mareba 0
Ruhuha 0
Kamabuye 0
Ngeruka 0
Mayange 0
Musenyi 0
Nyamata 0
Nyagatare
Gatunda 0
Karama 0
Karangazi 0
Katabagemu 0
Kiyombe 0
Matimba 0
Mimuli 0
Mukama 0
Musheli 0
Nyagatare 0
Rukomo 0
Rwempasha 0
Rwimiyaga 0
Tabagwe 0
Ngoma
Jarama 0
Mutender 0
Sake 0
Karembo 0
Mugesera 0
Rukumberi 0
Zaza 0
Remera 0
Rurenge 0
Kubingo 0
Murama 0
Kazo 0
Rukira 0
Gashanda 0
Ndego 2
Kabare 4
Murama 2
Rwinkwavu 3
Kabarondo 5
Nyamirama 3
Ruramira 2
Nykariro 0
Karenge 2
Munyaga 0
Rubona 1
Nzige 1
Fumbwe 0
Musha 0
Gahengeri 1
Munyiginya 1
Kigabiro 5
Muyumba 1
Mwulire 0
Nyagihanga 1
Ngarama 2
Gasange 1
Murambi 0
Muhura 2
Remera 2
Gatsibo 3
Kageyo 2
Gitoki 0
Kabarore 0
Rukara Sector
Kawangire 0
Rukara 0
Rwimishinya 0
Gakenke 0
Gakoni 0
Karambi 2
Karambi 0
Kuvumu 0
Mbogo 0
Murambi 0
Murundi 2
Ntebe 0
Rubona 0
Ryamanyoni 19
Urugarama 9