Cartogiraffe.com

Sāmoa

Faaaliga mo le faailoa o le nofoaga i le mapa Sāmoa

O se ata fa'ailoa i le su'esu'e, e fa'ailoa ai le suiga o le fale fa'avae, ma le lafoga, ma mea e aofia ai i Samoa. Fa'amalie atu i fales, fale fa'avae Samoa, lau o le vao, moana lanu moli, vaitafe, ma vai. Fa'ailoa atu le ata i ni isi lau tui niu, mea 'auvai, ma se po masani mo se lagona e fa'afou mai. Fa'amalie atu e le mafai ona fa'aaoga se su'estyle tusiitiiti.
Vaisigano Satupaʻitea Palauli Faʻasaleleaga Gagaʻifomauga Gagaʻemauga Aiga-i-le-Tai Vaʻa-o-Fonoti Ātua Tuamasaga Aʻana
Sāmoa
Vaisigano
Satupaʻitea
Palauli
Faʻasaleleaga
Gagaʻifomauga
Gagaʻemauga
Aiga-i-le-Tai
Vaʻa-o-Fonoti
Ātua
Tuamasaga
Aʻana