Ujëmbajtësja Gjoli i Gollocës

Ujëmbajtësja Gjoli i Gollocës in Qarku i Elbasanit.

Ujëmbajtësja Gjoli i Gollocës

natural
water