Bashkia Elbasan

Bashkia Elbasan
Labinot Mal 4
Labinot Fushë 7
Shushicë 8
Gjergjan 4
Shirgjan 1
Zavalinë 0
Gjinar 2
Elbasan 288
Papër 4
Tregan 11
Funar 1
Gracen 3
Bradashesh 14