Bashkia Peqin

Bashkia Peqin
Gjoçaj 6
Pajovë 5
Peqin 9
Karinë 2
Përparim 12
Shezë 0