Bashkia Prrenjas

Bashkia Prrenjas
Qukës 3
Përrenjas 8
Rrajcë 4
Stravaj 2