Bashkia Dibër

Bashkia Dibër
Fushë Çidhën 1
Kala e Dodës 13
Arras 6
Tomin 14
Zall-Reç 0
Maqellarë 13
Kastriot 1
Peshkopi 54
Melan 13
Muhurr 3
Luzni 1
Selishtë 4
Sllovë 2
Zall-Dardhë 0
Lurë 12