Lakovnikov Potok

Lakovnikov Potok in Luče.

Lakovnikov Potok

waterway
stream