Odlagališče kosovnih odpadkov

Odlagališče kosovnih odpadkov in Majšperk.