Športna dvorana Center

Športna dvorana Center is a building in Volkmerjeva cesta 19 in Ptuj.