Stara pot

Stara pot is a traffic calmed area in Sveta Trojica v Slovenskih goricah.