Rožna dolina

Rožna dolina is an asphalted street in Grosuplje.