Upravna enota Koper / Unità amministrativa Capodistria

Upravna enota Koper / Unità amministrativa Capodistria
Koper / Capodistria
Socerb 0
Ankaran / Ancarano 58