Beblerjev Park

Beblerjev Park in Ankaran / Ancarano.