Cartogiraffe.com

Aškerčeva ulica

Aškerčeva ulica je za pešce v Piran / Pirano (naselje).

PIN za prikaz lokacije na zemljevidu Aškerčeva ulica

Vrsta ceste
za pešce