Cartogiraffe.com

Stara Dragonja / Dragogna vecchia

Stara Dragonja / Dragogna vecchia je kanal v Sečovlje / Siccole (naselje).