začasno odlagališče kmet. poljščin

začasno odlagališče kmet. poljščin in Veržej.

začasno odlagališče kmet. poljščin

Object
Parking
landuse
industrial