Osnovna šola Vitanje

Osnovna šola Vitanje is a building in Vitanje.