okres Malacky

okres Malacky
Závod
Závod 33
Malacky
Malacky 182
Zohor
Zohor 57
Jablonové
Jablonové 5
Lozorno
Lozorno 59
Záhorie (vojenský obvod)
Bažantnica 12
Nivky 1
Obora 3
Riadok 6
Turecký vrch 1
Záhorie 2
Červený Kríž 0
Šranek 3
Marianka
Marianka 60
Kostolište
Kostolište 8
Malé Leváre
Malé Leváre 20
Jakubov
Jakubov 7
Láb
Láb 70
Pernek
Pernek 9
Záhorská Ves
Záhorská Ves 35
Kuchyňa
Kuchyňa 15
Plavecký Mikuláš
Plavecký Mikuláš 10
Plavecké Podhradie
Plavecké Podhradie 5
Rohožník
Rohožník 45
Sološnica
Sološnica 17
Plavecký Štvrtok
Feld 0
Plavecký Štvrtok 19
Suchohrad
Suchohrad 3
Vysoká pri Morave
Vysoká pri Morave 63
Studienka
Studienka 13
Gajary
Gajary 34
Veľké Leváre
Veľké Leváre 64
Stupava
Bystrická hora 0
Hrubé lúky 0
Mást I 22
Mást II 2
Mást III 2
Stupava 147
Borinka
Borinka 14
Vačková 0