okres Poltár

okres Poltár
Hrnčiarske Zalužany
Hrnčiarske Zalužany 0
Selce
Selce 0
Krná
Krná 0
Kokava nad Rimavicou
Kokava nad Rimavicou 0
Mládzovo
Mládzovo 0
Rovňany
Rovňany 0
Uhorské
Uhorské 0
Veľká Ves
Veľká Ves 0
Málinec
Ipeľský Potok 0
Málinec 0
Utekáč
Utekáč 0
České Brezovo
Vaľkovo 0
České Brezovo 0
Šoltýska
Šoltýska 0
Sušany
Sušany 0
Ozdín
Bystrička 0
Ozdín 0
Hrnčiarska Ves
Pondelok 0
Veľká Suchá 0
Hradište
Hradište 0
Zlatno
Zlatno 0
Poltár
Poltár 0
Slaná Lehota 0
Zelené 0
Breznička
Breznička 0
Ďubákovo
Ďubákovo 0
Cinobaňa
Cinobaňa 0
Turíčky 0
Kalinovo
Hrabovo 0
Kalinovo 0