okres Košice - okolie

okres Košice - okolie

okres Košice - okolie
Kysak
Kysak 0
Geča
Geča 0
Kráľovce
Kráľovce 0
Slančík
Slančík 0
Baška
Baška 0
Turnianska Nová Ves
Turnianska Nová Ves 0
Perín-Chym
Chym 0
Perín 0
Vyšný Lánec 0
Nižná Hutka
Nižná Hutka 0
Sady nad Torysou
Byster 0
Zdoba 0
Štós
Štós 0
Malá Lodina
Malá Lodina 0
Ružín 0
Seňa
Seňa 0
Moldava nad Bodvou
Budulov 0
Moldava nad Bodvou 0
Milhosť
Milhosť 0
Košická Belá
Košická Belá 0
Košické Hámre 0
Malý Folkmar 0
Košické Oľšany
Nižný Olčvár 0
Vyšný Olčvár 0
Nováčany
Nováčany 0
Cestice
Cestice 0
Medzev
Medzev 0
Mudrovce
Mudrovce 0
Rákoš
Rákoš 0
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 0
Sokoľ
Sokoľ 0
Debraď
Debraď 0
Čakanovce
Čakanovce 0
Beniakovce
Beniakovce 0
Kechnec
Kechnec 0
Slanec
Slanec 0
Drienovec
Drienovec 0
Janík
Janík 0
Dvorníky-Včeláre
Dvorníky 0
Včeláre 0
Nižný Čaj
Nižný Čaj 0
Družstevná pri Hornáde
Malá Vieska 0
Tepličany 0
Kecerovce
Kecerovské Kostoľany 0
Kecerovské Pekľany 0
Herľany
Herľany 0
Žírovce 0
Čečejovce
Čečejovce 0
Ďurkov
Ďurkov 0
Vyšný Klátov
Vyšný Klátov 0
Šemša
Šemša 0
Bohdanovce
Bohdanovce 0
Kokšov-Bakša
Kokšov-Bakša 0
Malá Ida
Malá Ida 0
Bukovec
Bukovec 0
Háj
Háj 0
Ďurďošík
Ďurďošík 0
Trstené pri Hornáde
Trstené pri Hornáde 0
Veľká Lodina
Veľká Lodina 0
Haniska
Haniska 0
Kalša
Kalša 0
Vyšná Kamenica
Vyšná Kamenica 0
Chrastné
Chrastné 0
Buzica
Buzica 0
Hodkovce
Hodkovce 0
Ždaňa
Ždaňa 0
Čaňa
Čaňa 0
Vyšná Myšľa
Vyšná Myšľa 0
Hosťovce
Hosťovce 0
Nižný Klátov
Nižný Klátov 0
Žarnov
Žarnov 0
Gyňov
Gyňov 0
Boliarov
Boliarov 0
Slanské Nové Mesto
Slanské Nové Mesto 0
Vajkovce
Vajkovce 0
Bačkovík
Bačkovík 0
Peder
Peder 0
Trebejov
Trebejov 0
Chorváty
Chorváty 0
Obišovce
Obišovce 0
Vyšná Hutka
Vyšná Hutka 0
Blažice
Blažice 0
Rozhanovce
Rozhanovce 0
Ploské
Ploské 0
Olšovany
Olšovany 0
Nižný Lánec
Nižný Lánec 0
Rankovce
Rankovce 0
Hýľov
Hýľov 0
Opátka
Opátka 0
Paňovce
Paňovce 0
Mokrance
Mokrance 0
Vyšný Čaj
Vyšný Čaj 0
Veľká Ida
Veľká Ida 0
Budimír
Budimír 0
Bunetice
Bunetice 0
Čižatice
Čižatice 0
Sokoľany
Sokoľany 0
Rešica
Rešica 0
Zlatá Idka
Zlatá Idka 0
Hačava
Hačava 0
Komárovce
Komárovce 0
Trsťany
Trsťany 0
Nižná Kamenica
Nižná Kamenica 0
Poproč
Poproč 0
Bočiar
Bočiar 0
Zádiel
Zádiel 0
Bidovce
Bidovce 0
Nižná Myšľa
Nižná Myšľa 0
Valaliky
Valaliky 0
Nová Polhora
Nová Polhora 0
Skároš
Skároš 0
Slanská Huta
Slanská Huta 0
Kecerovský Lipovec
Kecerovský Lipovec 0
Vyšný Medzev
Vyšný Medzev 0
Kostoľany nad Hornádom
Kostoľany nad Hornádom 0
Hrašovík
Hrašovík 0
Rudník
Rudník 0
Opiná
Opiná 0
Ruskov
Ruskov 0
Nový Salaš
Nový Salaš 0
Jasov
Jasov 0
Košická Polianka
Košická Polianka 0
Belža
Belža 0
Svinica
Svinica 0
Vtáčkovce
Vtáčkovce 0
Košický Klečenov
Košický Klečenov 0