okres Košice - okolie

okres Košice - okolie

okres Košice - okolie
Kysak
Kysak 4
Geča
Geča 18
Kráľovce
Kráľovce 0
Slančík
Slančík 1
Baška
Baška 3
Turnianska Nová Ves
Turnianska Nová Ves 3
Perín-Chym
Chym 1
Perín 4
Vyšný Lánec 0
Nižná Hutka
Nižná Hutka 11
Sady nad Torysou
Byster 4
Zdoba 2
Štós
Štós 27
Malá Lodina
Malá Lodina 7
Ružín 11
Seňa
Seňa 2
Moldava nad Bodvou
Budulov 2
Moldava nad Bodvou 40
Milhosť
Milhosť 1
Košická Belá
Košická Belá 3
Košické Hámre 1
Malý Folkmar 2
Košické Oľšany
Nižný Olčvár 0
Vyšný Olčvár 0
Nováčany
Nováčany 5
Cestice
Cestice 3
Medzev
Medzev 29
Mudrovce
Mudrovce 1
Rákoš
Rákoš 0
Turňa nad Bodvou
Turňa nad Bodvou 13
Sokoľ
Sokoľ 30
Debraď
Debraď 2
Čakanovce
Čakanovce 2
Beniakovce
Beniakovce 2
Kechnec
Kechnec 10
Slanec
Slanec 20
Drienovec
Drienovec 3
Janík
Janík 2
Dvorníky - Včeláre
Dvorníky 1
Včeláre 0
Nižný Čaj
Nižný Čaj 1
Družstevná pri Hornáde
Malá Vieska 16
Tepličany 9
Kecerovce
Kecerovské Kostoľany 0
Kecerovské Pekľany 2
Herľany
Herľany 3
Žírovce 0
Čečejovce
Čečejovce 33
Ďurkov
Ďurkov 1
Vyšný Klátov
Vyšný Klátov 5
Šemša
Šemša 4
Bohdanovce
Bohdanovce 4
Kokšov-Bakša
Kokšov-Bakša 1
Malá Ida
Malá Ida 51
Bukovec
Bukovec 4
Háj
Háj 4
Ďurďošík
Ďurďošík 0
Trstené pri Hornáde
Trstené pri Hornáde 11
Veľká Lodina
Veľká Lodina 3
Haniska
Haniska 12
Kalša
Kalša 4
Vyšná Kamenica
Vyšná Kamenica 0
Chrastné
Chrastné 2
Buzica
Buzica 2
Hodkovce
Hodkovce 2
Ždaňa
Ždaňa 20
Čaňa
Čaňa 59
Vyšná Myšľa
Vyšná Myšľa 12
Hosťovce
Hosťovce 1
Nižný Klátov
Nižný Klátov 16
Žarnov
Žarnov 0
Gyňov
Gyňov 10
Boliarov
Boliarov 1
Slanské Nové Mesto
Slanské Nové Mesto 2
Vajkovce
Vajkovce 1
Bačkovík
Bačkovík 2
Peder
Peder 2
Trebejov
Trebejov 1
Chorváty
Chorváty 0
Obišovce
Obišovce 2
Vyšná Hutka
Vyšná Hutka 0
Blažice
Blažice 0
Rozhanovce
Rozhanovce 34
Ploské
Ploské 0
Olšovany
Olšovany 0
Nižný Lánec
Nižný Lánec 0
Rankovce
Rankovce 1
Hýľov
Hýľov 7
Opátka
Opátka 3
Paňovce
Paňovce 12
Mokrance
Mokrance 20
Vyšný Čaj
Vyšný Čaj 2
Veľká Ida
Veľká Ida 6
Budimír
Budimír 7
Bunetice
Bunetice 1
Čižatice
Čižatice 0
Sokoľany
Sokoľany 0
Rešica
Rešica 0
Zlatá Idka
Zlatá Idka 2
Hačava
Hačava 6
Komárovce
Komárovce 0
Trsťany
Trsťany 0
Nižná Kamenica
Nižná Kamenica 2
Poproč
Poproč 34
Bočiar
Bočiar 0
Zádiel
Zádiel 2
Bidovce
Bidovce 4
Nižná Myšľa
Nižná Myšľa 19
Valaliky
Valaliky 40
Nová Polhora
Nová Polhora 0
Skároš
Skároš 13
Slanská Huta
Slanská Huta 5
Kecerovský Lipovec
Kecerovský Lipovec 1
Vyšný Medzev
Vyšný Medzev 15
Kostoľany nad Hornádom
Kostoľany nad Hornádom 8
Hrašovík
Hrašovík 1
Rudník
Rudník 7
Opiná
Opiná 1
Ruskov
Ruskov 4
Nový Salaš
Nový Salaš 3
Jasov
Jasov 38
Košická Polianka
Košická Polianka 3
Belža
Belža 1
Svinica
Svinica 2
Vtáčkovce
Vtáčkovce 0
Košický Klečenov
Košický Klečenov 3