okres Rožňava

okres Rožňava
Stratená
Stratená 0
Lipovník
Lipovník 0
Jablonov nad Turňou
Jablonov nad Turňou 0
Hrhov
Hrhov 0
Gemerská Poloma
Gemerská Poloma 0
Čierna Lehota
Čierna Lehota 0
Kružná
Kružná 0
Meliata
Meliata 0
Dobšiná
Dobšiná 0
Dedinky
Dedinky 0
Drnava
Drnava 0
Brdárka
Brdárka 0
Slavec
Slavec 0
Vidová 0
Rakovnica
Rakovnica 0
Vlachovo
Vlachovo 0
Plešivec
Plešivec 0
Bohúňovo
Bohúňovo 0
Tiba 0
Gočovo
Gočovo 0
Ochtiná
Ochtiná 0
Rozložná
Rozložná 0
Silická Brezová
Silická Brezová 0
Kunova Teplica
Kunova Teplica 0
Hrušov
Hrušov 0
Gočaltovo
Gočaltovo 0
Roštár
Roštár 0
Henckovce
Henckovce 0
Silica
Silica 0
Koceľovce
Koceľovce 0
Ardovo
Ardovo 0
Rejdová
Rejdová 0
Dlhá Ves
Dlhá Ves 0
Rožňavské Bystré
Rožňavské Bystré 0
Honce
Honce 0
Nižná Slaná
Nižná Slaná 0
Čoltovo
Čoltovo 0
Gemerská Hôrka
Gemerská Hôrka 0
Pača
Pača 0
Lúčka
Lúčka 0
Petrovo
Petrovo 0
Krásnohorská Dlhá Lúka
Krásnohorská Dlhá Lúka 0
Rochovce
Rochovce 0
Čučma
Čučma 0
Vyšná Slaná
Vyšná Slaná 0
Slavošovce
Slavošovce 0
Pašková
Pašková 0
Bretka
Bretka 0
Gemerská Panica
Gemerská Panica 0
Rudná
Rudná 0
Silická Jablonica
Silická Jablonica 0
Bôrka
Bôrka 0
Slavoška
Slavoška 0
Jovice
Jovice 0
Brzotín
Brzotín 0
Rožňava
Nadabula 0
Rožňava 0
Betliar
Betliar 0
Hanková
Hanková 0
Kečovo
Kečovo 0
Krásnohorské Podhradie
Krásnohorské Podhradie 0
Markuška
Markuška 0
Kobeliarovo
Kobeliarovo 0
Štítnik
Štítnik 0
Kováčová
Kováčová 0